“Έγινα πιο δημιουργική στο πώς αγγίζω το παιδί μου.”

ΣΟΦΙΑ Ε.

“Ανακάλυψα πως ο λόγος, η φωνή και οι εκφράσεις του προσώπου μου μπορούν να επιδράσουν θετικά στην ανάπτυξη και στον δεσμό μεταξύ μας.”

ΜΑΡΙΝΙΚΗ Δ.

“Μάθαμε πως να αγγίζουμε έτσι ώστε να επιδρούμε στις κινητικές συνήθειες του μωρού.”

ΑΘΗΝΑ Κ.

“Έμαθα απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να ηρεμώ το μωρό μου.”

ΚΑΤΙΑ Ρ.