“Έμαθα ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι κανείς να περιμένει μέχρι να λάβει ένα σημάδι απάντησης (μία κίνηση, έναν ήχο).”

ΚΑΛΛΙΟΠΗ Σ.

“Έμαθα απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να ηρεμώ το μωρό μου.”

ΚΑΤΙΑ Ρ.